Kalite Evi ve İnovasyon

Bir ürün geliştirirken, çok çeşitli yönleri göz önünde bulundurmanız, uzlaşmaları kabul etmeniz ve her fırsatta kritik kararlar almanız gerekir. Yüksek kaliteli bir ürün yaratmanın tek yolu budur. Müşteri memnuniyetine odaklanmanız gerekir, ancak teknik gereksinimleri ve maliyet etkinliğini göz ardı edemezsiniz. Başarılı bir ürün geliştirmek istiyorsanız bu faktörleri dengelemelisiniz. Kalite evi ile inovasyon tam olarak burada devreye girmektedir. Bu matris, müşteriye ve ürüne özgü yönleri ayrıntılı olarak analiz etmenizi sağlar. Nasıl çalıştığını açıklayacağız.

Kalite Evi Süreç Açıklaması

Kalite süreci evi, kalite işlev dağıtımının (QFD) bir bileşenidir. QFD yöntemi, ürün geliştirirken ve hizmet sunarken kaliteyi sağlamanıza yardımcı olur. QFD bu amaç için çeşitli matrisler kullanır. QFD’DEKİ ilk ve çoğu zaman en önemli matrise kalite evi denir, çünkü bir çatı ve gövdeye sahip bir ev şeklindedir. Bu matriste, müşteri ihtiyaçlarını teknik gereksinimlerden ayırarak ve iki faktörü birbirinden bağımsız olarak değerlendirerek başlarsınız. Daha sonra iki tür gereksinimi ilişkilendirirsiniz ve uygulama için planlamaya başlarsınız.

QFD kalite evi, farklı bölümlerin toplu olarak matrisi geliştirdiği ürün geliştirmenin farklı yönlerini birleştirir. İdeal olarak, pazarlama, araştırma ve üretim departmanları kalite evi üzerinde işbirliği yapmaktadır.

Kaliteli bir ev genellikle 10 adımda (bazen 11) inşa edilir. Müşterinin isteklerini kaydederek, rakip ürünleri değerlendirerek ve daha sonra teknik özelliklere odaklanarak başlarsınız. Derecelendirmeler burada önemli bir rol oynamaktadır: farklı ölçeklerde teknik gereksinimleri ve önem seviyelerini değerlendirmek için puan kullanırsınız.

Uygulamalı bir Örnek Üzerinden Kalite Evi

Kalite matrisinin evini önceden belirlenmiş bir sırayla doldurursunuz. Bunu yaparken, ürünü (veya hizmeti) nasıl planlamanız gerektiğine dair bir resim ortaya çıkar. Tüm bölümler matris üzerinde işbirliği yaptığından, planı uygulama zamanı geldiğinde çatışmalardan kaçınılmış olur

Örneğimiz, bir mutfak robotu geliştirme sürecini göstermektedir. Aşağıdaki gibi boş bir kalite evi şeması ile başlanılır.

1. Adım: Müşteri Gereksinimlerini Yakalayın

Başlangıçta kalite evinin sol tarafına odaklanılır . Bu adım pazarlama ekip ve fonksiyonlarının içerir. Ürünle ilgili tüm müşteri gereksinimlerini listelersiniz. Anket yapmak, müşterilerin ne istediğini bulmanın bir yoludur. Gereksinimleri belirlemek için pazar analizi gibi diğer yöntemleri de kullanabilirsiniz, çünkü potansiyel müşteriler bile genellikle bir üründen neye ihtiyaç duyduklarına dair net bir fikre sahip değildir. Müşteri ihtiyaçlarının listesinde genellikle teknik gereksinimler “ne” ye karşı “nasıl” olarak konumlanır.

Örneğimizde, mutfak robotunun geniş bir özellik yelpazesine, modern bir tasarıma ve uzun ömürlü kaliteye sahip olmasını istiyoruz. Bu bilgileri listeye giriyoruz. Burada listenin sıralaması önemli değildir .

Adım 2: Müşteri Gereksinimlerini Tartın

Müşteri gereksinimleri listesinin hemen yanında 1’den 5’e (boyut ne kadar önemli olursa, sayı o kadar yüksek olur) derecelendirme atarsınız. Ürün ve ekip için daha mantıklı olursa, kendi ölçeğinizi de oluşturabilirsiniz. Müşteri anketleri yaparak veya müşterilerle iletişim kurarak gereksinimleri sınıflandırmak için ihtiyacınız olan bilgileri talep edebilirsiniz. Daha sonra planlama sürecinde hangi gereksinimlere odaklanmanız gerektiğini anlayabilirsiniz.

Örneğimizde, fonksiyon aralığı müşteriler için en önemlisidir. Diğer iki gereksinim ise daha düşük olarak sıralanmıştır.

3. adım: Müşterinin Bakış Açısından Rekabet Analizi

Üçüncü adımda, planlanan ürününüzün rakip ürünlerle nasıl karşılaştırıldığını belirlersiniz. Özenle seçilmiş, temsili bir müşteri grubu, ürününüzü piyasadaki önde gelen ürünlerle (veya birkaç rakip ürünle) karşılaştırır. Müşteri gereksinimlerinin sadece bir yönü aynı anda karşılaştırılır. Örneğimizde, bir müşteri grubu, yeni bir ürünün işlevselliğinin rakip ürünlerin işlev yelpazesiyle nasıl ilişkili olduğunu değerlendirecektir.

Bir kez daha, onları 1’den 5’e kadar bir ölçekte değerlendirebilirsiniz. 3’lük bir derecelendirme eşdeğer bir ürün anlamına gelmektedir. 3’ün altındaki herhangi bir değer, ürününüzün karşılaştırılan yön açısından rakip üründen daha kötü performans gösterdiği anlamına gelir. Daha yüksek bir değer, ürününüzün potansiyel müşteriler tarafından daha fazla tercih edileceği anlamına gelir. Bunun için bir tanımlama alnı olan “masa”, kalite evinin sağ kenarında yer almaktadır. Daha iyi görselleştirme için, bir grafik oluşturmak için tek tek noktaları bağlayabilirsiniz . Ürününüzü piyasadaki birkaç rakip ürünle karşılaştırırken daha iyi netlik için farklı renkler kullanabilirsiniz.

Adım 4: Ürün Özelliklerini Tanımlayın

İlk üç adım öncelikle müşterinin bakış açısını ve pazarlama endişesini yansıtırken, dördüncü adım mühendislerden veya ürün tasarımcılarından bilgi gerektirir. Şimdi soru, müşteri gereksinimlerini tam olarak nasıl uygulayacağınızdır . Çekici bir ürün oluşturmak için hangi adımlar gereklidir? Örnekler, motor gücü, bıçak sistemleri, gövde tasarımı ve kontroller gibi özellikleri içerir. Bu listeyi evin en üstüne atarsınız.

Adım 5: İyileştirme Adımlarını Belirleyin

Bu adım teknik uzmanlık gerektirir. Şimdi, ürün özniteliklerinin gerçek durumunun, müşteri gereksinimlerinden türetilen hedef duruma uyarlanması gereken ölçüde belirlersiniz. Bunu belirtmek için üç sembol kullanırsınız:

Örneğimizde, daha geniş bir fonksiyon yelpazesi elde etmek için bıçak sistemlerini genişleteceğiz. Öte yandan, motor gücü zaten hedef değere sahiptir ve bu nedenle bir daire ile işaretlenmiştir. Örneğin, müşteri ürünün daha ucuz olmasını istiyorsa, aşağı oku kullanırız. Başka bir deyişle, bu özniteliğin değeri azaltılmalıdır.

Adım 6: İlişkileri Belirleme

Kaliteli bir ev inşa etmenin altıncı aşamasında, evin gövdesine benzeyen gerçek matrisi doldurursunuz. Bireysel gereksinimleri ürün özellikleriyle ilgili nasıl şimdi görüyoruz. İlişkiyi değerlendirmek için dört farklı değer kullanıyorsunuz:

Not

Bu matris, kalite evinin diğer bölümlerinde kullanılan doğrusal ölçek yerine logaritmik bir ölçek kullanır. Bu son değerlendirme için önemlidir.

Örneğimizde, bıçak sistemi ile fonksiyon aralığı arasındaki ilişkinin çok güçlü olduğunu ve bu nedenle 9 puan verildiğini görebiliriz. Diğer ilişkiler (fonksiyon aralığı ile gövde tasarımı arasındaki ilişki gibi) zayıf veya mevcut değildir.

Adım 7: İlişkileri Analiz Edin

bu noktada kalite evinin çatısına odaklanın, yani matrisin üzerindeki Üçgen alan. Bu alan, bireysel ürün özellikleri arasındaki ilişkileri gösterir. Soru şu: ürünün bir işlevi diğeriyle nasıl ilişkilidir? İlişki pozitif, negatif veya Nötr olup olmadığını karar, nitelik ve işlevleri birbirine destek olan, birbirini engelleme, ya da bunların birbirlerine etkisi yok olsun anlamı. İlişki türü“+”, “ – “ ve “0” işaretçileri ile temsil edilebilir.

Bir özelliğin genişlemesi başka bir özelliğin işleyişini etkiliyorsa, bir korelasyon negatif olacaktır. Bizim örneğimizde durum böyle değil. Bunun yerine, bu örnekteki mühendisler, daha büyük bir gövde tasarımının kontroller için dayanıklılığı ve alanı artırdığını bulurlar.

Adım 8: Önemi Belirleme

6. adımda belirtilen değerleri 2. adımda belirtilen ağırlıkla çarparak ve ardından tüm değerleri ekleyerek her ürün özniteliğinin önemini belirleyebilirsiniz. Bu, daha fazla ürün geliştirme konusunda size yardımcı olacaktır. Kaliteli evinizin temelini oluşturmak için matrisin alt satırındaki her sütunun toplamını girin.

Deneyim, mutlak değere ek olarak göreceli bir değer belirtmenin yararlı olduğunu gösterir. Bu durumda, bir yüzde kaydedersiniz, bu da olası maksimum değeri gerçek sonuçla dengelediğiniz anlamına gelir.

Örneğimizde, motor gücü için 5 değerini 5 (25) ağırlıkla çarpacağız. Ardından, 5 değerini ağırlık 3 (15) ile çarpın. Sonra iki değeri mutlak değere (40) ekleyin. Örneğimizdeki maksimum değer 145 olduğundan, aşağıdaki grafikte elde edilen değerler motor gücünün, bıçak sistemlerinin, gövde tasarımının ve kontrollerin göreceli önemini göstermektedir:

Adım 9: Mühendisin Bakış Açısından Rekabet Analizi

Kalite evinin alt kısmında ürün geliştiricilerinin bakış açısından başka bir pazar analizine ile değerlendirebilirsiniz. Tıpkı 3.adımda olduğu gibi, mühendisler ürünlerini (muhtemelen hala planlamada) piyasadaki rakip ürünlerle karşılaştırırlar. Bununla birlikte, mühendisler artık her bir ürün özelliğini karşılaştırmakta ve rakip ürünlere kıyasla performansını değerlendirmektedir. Tıpkı müşterinin bakış açısıyla yapılan değerlendirme gibi, 1’den 5’e kadar derecelendirme atar ve bir grafik oluşturmak için işaretleri bağlarsınız.

Adım 10: Hedef Değerleri Tanımlayın

Son adımda planlamaya başlayabilirsiniz. Hedef değerleriniz için belirli verileri girin. Örneğimizde, blade sisteminin gereksinimleri karşılamak için 10 fonksiyona genişletilmesi gerekir.

Diğer Olasılıklar

Kalite evi, burada sunulan adımlara ek olarak diğer bilgileri de barındırabilir. Bazı takımlar, her ürün özelliği için kalite evine bir zorluk seviyesi ekler. Ürün geliştiricileri daha sonra ürünün işlevini veya yönünü özelleştirmenin ne kadar zor olduğuna karar verir. Bu bilgi aynı zamanda sonraki planlama için önemli girdi sağlar. Herkesin bilgileri daha sonra anlayabilmesini sağlamak için genellikle yararlı yorumlar içerir.

Kalite Evinin Avantajları Nelerdir?

Kalite evi inovasyon için çeşitli avantajlar sunar. İlk avantaj, basit bir diyagram oluşturmaktır. Farklı departmanlardan çalışanlar bir araya gelir ve kalite evi üzerinde işbirliği yapar. Bunun yapıcı tartışmalara yol açması beklenir. Farklı bölümlerden gelen girdiler sonuçta yüksek kaliteli, uzun ömürlü ve başarılı bir ürün sağlar.

Kalite evi tamamen tamamlandıktan sonra da avantajları vardır. Görselleştirme sayesinde, planlama ve geliştirme için birçok önemli bilgi bir bakışta elde edilebilir. Ekipler, ürün geliştirme boyunca grafikleri ve matrisleri ile şemaya tekrar tekrar başvurabilirler.

Kalite evi, inovasyon ve ürün geliştirme planlaması için mükemmel bir başlangıç noktasıdır. 

Kaynak

https://www.ionos.com/digitalguide/online-marketing/web-analytics/house-of-quality/

http://blog.erakbas.com/kalite-evinin-olusturulmasi-ve-analizi/

https://emrealic.wordpress.com/2017/06/13/kalite-evi-nedir-neden-ve-nasil-kullanilir/

https://www.researchgate.net/publication/307662695_Kalite_Fonksiyonu_Yayilimi_ve_Bir_Uygulama

Related posts

MISIR İNOVASYON EKOSİSTEMİ

by admin
1 hafta ago

E-Ticaret ve Akıllı Lojistik Sektörü için Yapay Zeka’ ya Dayalı Kutu Ölçümü Ar-Ge’si

by admin
1 sene ago

TEKNOLOJİ YÖNETİMİNDE EŞZAMANLI MÜHENDİSLİK

by admin
2 sene ago
Exit mobile version