Taşınabilir, kutu hacmi ölçümü, akıllı lojistik endüstrisinde her zaman önemli bir sorun olmuştur. Kargo maliyetleri bunda önemli bir rol oynamaktadır. Bu yazımızda bir ar-ge fikri olarak akıllı lojistik sektöründe yapay zeka kapsamında ölçüm çözümünü kısaca işaret etmeye çalışacağız.

Özellikle B2C kapsamında e-ticaret ve e-ihracat yapan sektörlerde ürün çıkışlarında bu ölçümlerin yapılıp kayıt altına alınması anlaşmazlıklarda kanıt açısından ayrıca önemli olabilmektedir.

Kutu ölçümü dağıtım firmalarının “boşaltma sırasına göre araç yükleme (fleet loading)” problemlerinin çözümünde de önemli bir girdidir.

Ticarileşebilir Ar-Ge Potansiyeli

Yapay zeka ya dayalı çözümler kapsamında görüntü işleme ve derin öğrenme yöntemlerinin kullanıldığı bir yüksek ölçüm hassasiyetli bir ölçüm motoru bugünün teknolojilerinin entegrasyonu ile mümkün görünmektedir. Dolayısı ile de TEYDEB ve KOSGEB hibeleri kapsamında desteklenebilecek ticarileşme potansiyeli yüksek bir ar-ge / ür-ge proje çalışmasını mümkün olduğunu değerlendirmekteyiz.

Bu noktada bir başlangıç noktası olarak https://www.mdpi.com/1424-8220/19/18/3921/htm yayınlanan bir makaleye atıfla çözüm üzerinde çalışılabilir ve bu bağlamda bir BIGG girişimi için de iyi bir başlangıç noktası olabilir. Hızlı ilerlemek için üniversitelerden danışmanlık hizmeti alınabilir veya bir yüksek lisans çalışması için de iyi bir fikir olabilir. Derin öğrenme ve yapay görme alanlarında Gebze Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği odaklı çalışmalar yürütmektedir.

Dolayısı ile hızlı ve maliyet etkin bir çözüm her zaman sektörde karşılık bulacaktır.

Kutu Ölçümünde Yapay Zeka / Görüntü İşleme / Derin Öğrenme

Portable System for Box Volume Measurement Based on Line-Structured Light Vision and Deep Learning (Hat Yapılı Işık Görüşü ve Derin Öğrenmeye Dayalı Kutu Hacmi Ölçümü için Taşınabilir Sistem) isimli bu çalışmada, hat yapılı ışık görüşüne ve derin öğrenmeye dayalı, kutu hacmi ölçümü için taşınabilir bir sistem ön çalışması yapılmıştır. Makaleden anlaşıldığı kadarı ile THS-6 (TRL-6) seviyesine ulaşılmıştır. Bu sistem, hacim ölçümü için sadece iki lazer modülasyonlu kutu görüntüsünün gerekli olduğu yeni bir 2 × 2 lazer çizgili ızgara projektörü, bir sensör ve yazılım modüllerinden oluşur.

Lazerle modüle edilmiş görüntüler için, kenarları çıkarmak için geliştirilmiş bütünsel olarak iç içe geçmiş bir kenar algılama ağı kullanılarak yeni bir uçtan uca derin öğrenme modeli önerilmiştir.

Ayrıca, hızlı kalibrasyon için hat yapılı ışık projektörü için otomatik bir tek adımlı kalibrasyon yöntemi tasarlanmıştır. Çalışmanın deneysel sonuçları, önerilen sistemin ölçüm aralığının ± 5.0 mm’den az hatalarla 100–1800 mm olduğunu göstermektedir.

Sensors 19 03921 g002

Teorik analiz, sistemin ölçüm aralığı içinde, ölçüm cihazının ölçüm belirsizliğinin deneysel sonuçlarla tutarlı olan ± 0,52 mm ila ± 4,0 mm olduğunu göstermektedir. Cihaz boyutu 140 mm × 35 mm × 35 mm ve ağırlığı 110 gr olduğundan sistem portatif otomatik kutu hacim ölçümüne uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

Ticarileşme Potansiyeli

Pandemi ile birlikte hızlanan dijital dönüşüm kargo ile iletilen eşyanın çoğalmasına neden olmaktadır. Dolayısı ile de paketleme ve kargo maliyetleri önemli hale gelmektedir. Hızlı ölçüm sistemleri sadece ölçüm değil aynı zamanda paketin kanıtı olarak da kullanılabilir. İyi analiz edilmiş ve güçlü bir ürünün tüm dünyaya pazarlanma potansiyeli vardır. Dolayısı ile hedef kitle ve pazar segmentleri aşağıdaki gibi olabilir:

  1. Ürün satışı yapan firmalar
  2. Ürün satışına aracılık eden profesyonel paketleme ve teslim firmaları
  3. Ürün depolama ve elleçleme yapan firmalar (FBA)
  4. Kargo firmaları

Bu bilgiler potansiyel bir alana ait fikir oluşturmak amacıyla derlenmiştir. Elbette her segment için hem teknik, hem ekonomik hem de mali açıdan daha detaylı bir fizibilite analizi yapılmalı ve ona göre karar verilmelidir.