Kimiz

Kurucu ortağı Endüstri Y. Mühendisi Ahmet Yasagan’dır.

Ahmet Yasagan’ın endüstri mühendisliği alanında yüksek lisans derecesi bulunmaktadır. 1998-2008 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Teknopark, TÜBİTAK Bilgi Teknolojileri ve Araştırma Enstitüsü’nde çalıştı. Bu kurumda devam eden projelerin yönetimine yardımcı olmanın yanı sıra TÜBİTAK başkanlığını yürüten hibe mekanizmaları komitesinde üye olarak görev yaptı. 20 yılı aşkın iş tecrübesiyle, 2008 yılında kurduğu danışmanlık firması adına Türkiye Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminde KOBİ ve TTO çözüm ortağı olarak hizmet vermektedir. Bu sıfatla süreç yönetimi, akademik, akademik anlamda yeterlilik hizmetleri sunmaktadır. eşleştirme ve devlet teşviklerinden yararlanma. Üniversite-sanayi işbirliği faaliyetleri kapsamında üniversite, elektronik, otomasyon, yazılım, makine, biyoteknoloji ve kimya sektörleriyle yakın işbirliği içerisinde çalışmaktadır. .
Kuruluş, hızlandırıcı programlarda hizmet, eğitim, mentorluk ve jüri üyeliği düzenlemenin yanı sıra kuluçka merkezleriyle de işbirliği yapıyor. Eş zamanlı olarak bir sivil toplum kuruluşu olan Türk Mentor Derneği’nin iki dönem başkanlığını yaptı ve konsey üyeliğini sürdürüyor.

IN ENGLISH

The founding partner is industrial engineer Ahmet Yasagan.

Ahmet Yasagan holds a master’s degree in industrial engineering. From 1998 to 2008, he worked at the Middle East Technical University Technopark, TUBITAK Information Technologies and Research Institute. In addition to providing assistance to the management of ongoing projects at this institution, he was a member of the grant mechanisms committee presided over by TÜBİTAK.  For over 20 years of work experience, he serves as a SME and TTO solution partner in the Turkish R&D and innovation ecosystem on behalf of the consultancy firm he established in 2008. In this capacity, he offers qualification services by means of process management, academic matching, and government incentive utilization. Within the scope of university-industry cooperation activities, the university works closely with the electronics, automation, software, machinery, biotechnology, and chemical sectors. . In addition to organizing services, training, mentorship, and jury membership in accelerator programs, the organization collaborates with incubation centers. Simultaneously, he served for two terms as president of the Turkish Mentor Association, an NGO, and remains a member of its council.

LINKEDIN

Exit mobile version