+90 216 4579981 bilgi@yasagan.com Aydınevler Mah. Mert Plaza A Blok D:11 Maltepe / İST 9:00-18:00

Eğitim ve Sanal Danışmanlık Ürünleri

MESAFELİ SATIŞ ŞARTLARI

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 – KONU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’nın, ALICI’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen mal veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

MADDE 2.1 – SATICI BİLGİLERİ

Ünvan: Tuval Tasarım Araştırma Danışmanlık Medikal Üretim İthalat İhracat Limited Şirketi (Bundan sonra YASAGAN PROJE DANIŞMANLIK olarak anılacaktır)

Adres: Aydınevler Mah. Aslanbey Cd. Mert Plaza No: 1-3 A Blok Kat:2 D:11 34854 MALTEPE/İSTANBUL

Telefon: +90 216 457 9981

E-posta: bilgi@yasagan.com

MADDE 2.2 – ALICI BİLGİLERİ

Müşteri olarak yasagan.com sitesinden bir mal ya da hizmet almak amacıyla bu sitede ya da yönlendirilen başka bir ödeme sitesinde ödeme yapan kişi. Ödeme yaparken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ

Mal ve hizmetin türü, satış bedeli ve ödeme şekli, satın alma sürecinin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1 – ALICI, Madde 3′te belirtilen sözleşme konusu mal ve hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 – Sözleşme konusu mal veya hizmet, ALICI’nın satın aldığı mal ya da hizmet türüne göre yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile ALICI’nın ödeme sırasında kayıt ettiği e-posta adresine açıklanan süre içinde gönderilir.

4.3 – Sözleşme konusu mal veya hizmet, ALICI’nın ödeme sırasında kayıt ettiği e-posta adresinden kaynaklanan sorunlar nedeni ile teslim edilememesinden YASAGAN PROJE DANIŞMANLIK sorumlu tutulamaz.

4.4 – Sözleşme konusu mal veya hizmetin teslimatı için işbu sözleşmenin kabul edildiğine dair onayın yasagan.com internet sitesinde verilmesi ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, YASAGAN PROJE DANIŞMANLIK mal veya hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.5- YASAGAN PROJE DANIŞMANLIK   mücbir sebeplerden dolayı sözleşme konusu hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesi hakkını kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine ALICI’nın ödeme sırasında kullandığı yol ile ve defaten ödenir.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren üç gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde YASAGAN PROJE DANIŞMANLIK’a e-posta ile bildirimde bulunulması şarttır. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden yedi gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir.

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde ALICI, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını ALICI’ya iade eder.

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile YASAGAN PROJE DANIŞMANLIK ’ın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır

has been added to the cart. View Cart
0
    0
    Sepetiniz