Bu web sitesi çerez kullanmaktadır.
Bu web sitesi çerez kullanmaktadır.
+90 216 475 9981 bilgi@yasagan.com Aydınevler Mah. Mert Plaza A Blok D:11 Maltepe/ İSTANBUL Hafta içi 9:00-18:00

ATÖLYE KONSEPTLİ VE ETKİLEŞİMLİ EĞİTİMLER

“Müşteri Müzakere Teknikleri” çalıştayı yapıldı. 6 kategoride (Maliyet, yenilikçilik, teslimat, FSMH, satış sonrası odaklı ve bilgi vermek istemeyen) müşteri yapılarının analizi ve teknoloji satışçılarının odaklanması gereken noktalar çalışılmaktadır.

İki adet detaylandırılmış (problem, istenen çözüm, danışmanlıktan beklenti) ar-ge konusu üzerinden müşteri rol mimiklemesi ile satışçılara ik 20 dk’da müşteri keşfi ve toplantıyı yönlendirmesi ve yeni bir toplantıyı almaları hedefi verilerek atölye çalışması sonunda izleyici grubun değerlendirmesi ve geri beslemeleri ile sonuçlandırılmaktadır.

Teknoloji Geliştiren firmalar, Teknopark ve TTO’lae için hazırlanmıştır.

 

AKIŞ VE DİĞER DETAYLAR

Yatırımların değerlendirilebilmesi için gerekli veriler, veri kalitesinin sonuca etkisi, gelir ve nakit akım tablolarının oluşturulması örnekli anlatımlarla soru cevap ile yürütülmektedir.Yatırımların faklı yöntemler değerlendirilmesi, duyarlılık analizleri ile risklerin belirginleştirilmesi uygulamaları ile sonuçlandırılmaktadır.

Katılımcılar, eğitim sonunda, baz gelir ve nakit akım tablosu oluşturabilecek, matematiksel teknikleri kullanarak üretim yatırımı analizi yapabilecek, duyarlılık analizleri ile yatırım kararı oluşturabilecekleri yetkinliğe ulaşmaktadır.

 

AKIŞ VE DİĞER DETAYLAR

Teknoloji yol haritası temelleri ve ilkelerinden yola çıkılarak temel bilgiler oturtulduktan sonra grup çalışmaları ile firma özelinde teknoloji haritalama uygulaması yapılmaktadır.

Bu çalışma ile teknoloji yol haritası çıkarmaya yönelik tekrarlanabilir bir süreç oluşturmuş olmaktadır.

 

AKIŞ VE DİĞER DETAYLAR

Gelecek Radarı  sürdürülebilirlik için gelecekteki muhtemel eğilimleri ve gelişmeleri tahmin etmemize yardımcı olan bir araca atıfta bulunan bir metafordur. Geriye tahminleme ile kullanılır ve  bu, gelecekte arzu edilen bir durumla başlanılan ve daha sonra bunu başarmak için gereken adımları belirlemek üzere geriye doğru çalışılan bir planlama tekniğidir.

Katılımlı bir grup çalışması ile yapılır. Gelecek riskleri ve planlar en az 10 yıllık hedeflenen vizyon tanımına göre belirginleştikçe grup sunumları yapılarak ortak bir sonuca ulaşılır.

AKIŞ VE DİĞER DETAYLAR

has been added to the cart. View Cart