Bu web sitesi çerez kullanmaktadır.
Bu web sitesi çerez kullanmaktadır.
+90 216 475 9981 bilgi@yasagan.com Aydınevler Mah. Mert Plaza A Blok D:11 Maltepe/ İSTANBUL Hafta içi 9:00-18:00

Teknopark Hizmetleri Danışmanlığı

01 STRATEJİ GELİŞTİRME


Kurumlar vergisinden istisna olacak projelerin önceliklendirilmesi ve projelerin 2- 4 yıllık süreler için planlanarak en uygun stratejinin oluşturulması.

02 PROJE KURGUSU VE YAZIMI


Teknopark değerlendirilmesine sunulacak projenin ar-ge ve yenilik yönü ile niteliklendirilmesi, kurgu ve yazımının yapılmasına destek verilmesi.

03 FAALİYET İZLEME RAPORLARININ OLUŞTURULMASI


Faaliyetlerin ve dışarıda geçirilen sürelerin aylık olarak sisteme girişinin sağlanması

04 AYLIK MUAFİYET RAPORLARININ OLUŞTURULMASI

5746 sayılı kanun uyarınca mali raporların düzenlenmesi ve aylık muafiyet raporlarının hazırlanması. Muafiyet yönetici raporunun firma yönetimine sunulması

05 YILLIK FAALİYET VE MUAFİYET RAPORLARININ HAZIRLANMASI

5746 sayılı kanun kapsamında kurumlar beyannamesinin düzenlenmesine ve yıllık muafiyet raporunun Teknokent yönetimine sunulmasına yardımcı olunması

06 HİBE TEŞVİK PROGRAMLARI İLE SENKRONİZASYON

Teknoparka sunulan projelerin TEYDEB ve KOSGEB Ar-Ge projelerine sunumu izlenmesi ve yönetimine destek olunması

5746 ve 4691 SAYILI KANUN MALİ HİZMETLER KAPSAMI

1- Teknokent’de çalışan Personellere yönelik olarak:

a- Giriş – Çıkış sistemi ve takibine ilişkin verilerin alınarak, teşvikli gün hesaplamalarının yapılması,
b- Hesaplanan teşvikli gün verilerine göre bordrolarının hazırlanması,
c- Tam Zaman Eşdeğer Ar-Ge/Tasarım Personeli sayısının aylık olarak hesaplanması ve uygunluğunun kontrolü,
2- Personel desteklerinden faydalanılmasına yönelik olarak (Gelir Vergisi Stopajı, Damga Vergisi İstisnası, SGK İşveren Hissesi Desteği):

a- Giriş – Çıkış sisteminden alınan veriler ile tespiti gerçekleşen teşvikli gün sayıları üzerinden Bordrolarının 5746 Sayılı Ar-Ge kanunu doğrultusunda hazırlanması,
b-Personellerin Gelir vergisi, Damga vergisi istisna tutarlarının ilgili dönem beyannamesine aktarılması için; Muhtasar ekinin hazırlanarak firma mali müşavirine iletilmesi,
c- Personellerin; SGK İşveren Hissesi Desteğine konu gün ve tutarlarının tespit edilerek, ilgili dönem E-Bildirgesine aktarılması için; hazırlanan verilerin firma mali müşavirine iletilmesi,
d- Yukarıdaki veriler doğrultusunda Ücret Tahakkuk kaydının tarafımızca hazırlanması, hazırlanan tahakkukun firma mali müşavirine iletilerek kayıtlara alınmasının sağlanması,

3- Personellerin İndirimi hesaplamalarına yönelik olarak:

a- Tarafımıza iletilecek; Ar-Ge harcamaları konu 750 hesabına kaydı gerçekleşen fatura suretlerinin ve diğer dağıtımların aylık kontrollerinin sağlanarak doğru hesaplara aktarımının sağlanması,
b- Geçici vergi dönemlerinde; 3 er aylık Tam Zaman Eşdeğer ortalamalarının uygunluğunun kontrolü, ayrıca yukarıdaki maddeler doğrultusunda kayıtları yapılan harcamalar esas alınarak, istisnaların hesaplamalarının yapılması ve beyannameye doğru aktarımının sağlanması.

has been added to the cart. View Cart